vid Åbo Akademi r.f.

Infå vid Åbo Akademi r.f. | INFA.FI

Infå vid Åbo Akademi r.f.

Ämnesföreningen för studerande inom informationsteknologi vid Åbo Akademi

Gnurf: Ancient networking

Det senaste från Infå

 • #458
 • -Lundis
 • 16.03.2014
 • 22:28

Vårmöte 31.3

Vårmötet ordnas 31.3 kl 19 i auditorium Gamma. Välkomna!
 • #456
 • -Lundis
 • 13.02.2014
 • 13:49

Medlemsavgift 2014

Hej!

Det är dags att betala medlems- och/eller serveravgiften för 2014. Som betalande medlem får du billigare inträde/avgifter till våra sitzar och övriga evenemang, samt respekt från Infås ekonomichef. Man kan betala genom att komma till Spacebaren under dejoureringstid (tisdag och torsdag 12-13) eller betala till Infås bankkonto.

Kontonummer: (Liedon Osuuspankki) 471330-224646
Belopp: 7e för medlemsavgift/8e för serveravgift
Meddelande: infa-användarnamn om serveravgiften betalas. Ert namn om ni betalar med någon annans bankkonto. Annars tomt
 • #455
 • -Lundis
 • 21.01.2014
 • 11:04

Styrelsen 2014

Hej!

Infås styrelse 2014 består av:

Ordförande: Christian Bogel
Vice-ordförande: Mari Saloniemi
Sekreterare: Anton Björklund
Ekonomiansvarig: Mattias Lundell
Informationsansvarig: Mårten Jern
Festchef: Andre Johnson
Festchef: Mikael Westerlund
Anskaffningsansvarig: Markus Liljebäck

 • #454
 • -Lundis
 • 10.01.2014
 • 11:04

Ny mailaddress

Hej! Ni kan nu nå infås styrelse på infa(at)abo.fi
 • #452
 • -Lundis
 • 10.12.2013
 • 17:54

Jullov i dejoureringen

Dejourering i Spacebaren har uppehåll under jullovet. Sista dejoureringen i år är 17.12 och första nästa år är 7.1.