Front

Vad är Infå?

Infå vid Åbo Akademi r.f. är studentföreningen för studerande i datavetenskap vid Åbo Akademi. Infå är grundat 1981, då ämnet datavetenskap ännu hette informationsbehandling. Namnet Infå kommer från detta, med Å:et från Åbo Akademi. Infås utrymmen är belägna i det nyrenoverade Agora-huset på universitetsbacken, där IT-utbildningarna vid Åbo Akademi och Åbo Universitet håller till.

Samarbete

Infå är med i Vector r.f., som är takföreningen för Åbo Akademis och Åbo Universitets IT-föreningar. Infå är även med i Naturvetenskapliga Klubben, vilken fungerar som takförening för alla ämnesföreningar vid Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik (FNT) vid ÅA. Flera av Infås större evenemang ordnas i sammarbete med andra föreningar. Infå sammarbetar även med Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), vilket är en intressebevakande förening för teknologer runt om i landet. Som studerande kan man bli medlem i TFiF gratis, med i stort sett samma förmåner som ordinarie medlemmar.

Vad får medlemmarna

Sitza billigare

Nyckelrättigheter till Spacebaren

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften på ynka 10€!

Styrelsen 2018

Jonas Hellman
Ordförande
Rickard Bäckman
Vice-ordförande
Adrian Grannas
Informations och Serveransvarig
Jonatan Lahtivuori
Sekreterare och Gulisansvarig
Maximilian Järvinen
Kassör
Patrick Dahlin
Festchef och Anskaffningsansvarig